Instituce a úřady

Obec Zdiby

První písemná zpráva o obci Zdiby pochází z roku 1266. Obec se nachází v nadmořské výšce 295 metrů. Leží v okrese Praha-východ, ve Středočeském kraji. Těsně sousedí s pražskou městskou částí Dolní Chabry. Katastrální výměra obce Zdiby je dle posledních měřených údajů 9,68 km2. Navštívit web

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení („SFRB“) je samostatnou právnickou osobou, zřízenou zákonem č. 211/2000 Sb., v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj. Činnost a vnitřní organizace SFRB je upravena statutem. Účelem SFRB a jeho veřejným posláním je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s Koncepcí bytové politiky do roku 2020, schválenou vládou České republiky, a podporovat též udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů v souladu s veřejným zájmem. Koncepce bytové politiky státu je založena na předpokladu bydlení jako sdílené odpovědnosti jednotlivce s nezastupitelnou rolí státu. Navštívit web

Obec Horoměřice

Obec Horoměřice se nachází v nadmořské výšce 308 metrů. První písemná zpráva o obci pochází z roku 1273.  Na území žije téměř 4000 obyvatel. Stojí zde zámek Horoměřice a nedaleko je Přírodní park Šárka-Lysolaje. Prochází tudy značená turistická a cyklistická trasa. Navštívit web

Úřad vlády ČR

Úřad vlády ČR je ústředním orgánem státní správy. Působnost Úřadu vlády ČR je stanovena zákonem o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů (často bývá označen jako tzv. kompetenční zákon). Úřad vlády ČR podle tohoto zákona plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády ČR a jejích orgánů. Navštívit web

Česká hutnická společnost

Česká hutnická společnost je dobrovolná nezávislá, nepolitická zájmová organizace, která sdružuje odborníky z oblasti hutnictví a materiálového inženýrství a další zájemce z příbuzných oborů průmyslové sféry. Česká hutnická společnost, z.s. působí na území České republiky a úzce spolupracuje s odbornými hutnickými společnostmi sousedních zemí. Navštívit web
PŘIDEJTE ODKAZ I NA SVOJI FIRMU


To že jste člověk prokažte výběrem ikony Náklaďák.

X