Instituce a úřady

Úřad vlády ČR

Úřad vlády ČR je ústředním orgánem státní správy. Působnost Úřadu vlády ČR je stanovena zákonem o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů (často bývá označen jako tzv. kompetenční zákon). Úřad vlády ČR podle tohoto zákona plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády ČR a jejích orgánů. Navštívit web

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení („SFRB“) je samostatnou právnickou osobou, zřízenou zákonem č. 211/2000 Sb., v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj. Činnost a vnitřní organizace SFRB je upravena statutem. Účelem SFRB a jeho veřejným posláním je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s Koncepcí bytové politiky do roku 2020, schválenou vládou České republiky, a podporovat též udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů v souladu s veřejným zájmem. Koncepce bytové politiky státu je založena na předpokladu bydlení jako sdílené odpovědnosti jednotlivce s nezastupitelnou rolí státu. Navštívit web

Česká hutnická společnost

Česká hutnická společnost je dobrovolná nezávislá, nepolitická zájmová organizace, která sdružuje odborníky z oblasti hutnictví a materiálového inženýrství a další zájemce z příbuzných oborů průmyslové sféry. Česká hutnická společnost, z.s. působí na území České republiky a úzce spolupracuje s odbornými hutnickými společnostmi sousedních zemí. Navštívit web

Obec Horoměřice

Obec Horoměřice se nachází v nadmořské výšce 308 metrů. První písemná zpráva o obci pochází z roku 1273.  Na území žije téměř 4000 obyvatel. Stojí zde zámek Horoměřice a nedaleko je Přírodní park Šárka-Lysolaje. Prochází tudy značená turistická a cyklistická trasa. Navštívit web

Obec Zdiby

První písemná zpráva o obci Zdiby pochází z roku 1266. Obec se nachází v nadmořské výšce 295 metrů. Leží v okrese Praha-východ, ve Středočeském kraji. Těsně sousedí s pražskou městskou částí Dolní Chabry. Katastrální výměra obce Zdiby je dle posledních měřených údajů 9,68 km2. Navštívit web
PŘIDEJTE ODKAZ I NA SVOJI FIRMU


To že jste člověk prokažte výběrem ikony Vlajku.

X