Politické strany

Strana svobodných občanů

Politická strana Strana svobodných občanů nebo-li Svobodní vychází z iniciativy občanů České republiky, kteří si přejí žít ve svobodné a suverénní zemi, spravované státem, který chová úctu ke svým občanům, k jejich životu, majetku, svobodě a osobní odpovědnosti. Své cíle strana označuje za prosazování férovým způsobem na základě svobodné diskuse demokratickými metodami při respektování platných právních předpisů. Navštívit web

Česká pravice

Konzervativní politická strana prosazující sociální politiku a podporující snahy o zmírnění inflace a o dosažení vyrovnaného státního rozpočtu. Navštívit web

Česká strana sociálně demokratická

Česká strana sociálně demokratická je levicová politická strana se hlásí k myšlenkám a základním programovým cílům Socialistické internacionály a Evropské sociálně demokratické strany. Provozuje zájmová hnutí, sdružení či kluby a pořádá pravidelné sjezdy. Vžila se zkratka ČSSD. Navštívit web

Komunistická strana Československa

Komunistická strana Československa je politickou stranou užívající zkratku KSČ. Jejím symbolem je z rozhodnutí XIX. sjezdu strany tradiční rudá pěticípá hvězda se srpem a kladivem. Strana usiluje s využitím všech možností daných Ústavou České republiky a Listinou práv a svobod o vytvoření sociálně spravedlivé a demokratické společnosti, cílem strany je socialismus. Navštívit web

Občanská demokratická strana

Občanská demokratická strana nebo-li zkráceně ODS  je liberálněkonzervativní stranou navazující na tradice evropské křesťanské civilizace, na humanitní a demokratický odkaz první republiky a na zkušenosti západních demokracií. Ve svém programu prosazujesvobodu jednotlivce, vládu práva a volný trh, který je nejlepším předpokladem všeobecné prosperity. Navštívit web

Občanská demokratická aliance

Občanská demokratická aliance je stranou pro aktivní občany – užívá zkratku ODA. Cílem zakladatelů bylo vytvořit platformu politické strany pravicového typu, která umožní občanům aktivní vstup do politiky v rámci jejich regionu. V celorepublikové působnosti by ODA chtěla nabídnout voličům liberálně demokratický přístup, založený na jasně a zřetelně formulovaných cílech. Navštívit web
PŘIDEJTE ODKAZ I NA SVOJI FIRMU


To že jste člověk prokažte výběrem ikony Hvězdičku.

X