Politické strany

Česká pravice

Konzervativní politická strana prosazující sociální politiku a podporující snahy o zmírnění inflace a o dosažení vyrovnaného státního rozpočtu. Navštívit web

Komunistická strana Československa

Komunistická strana Československa je politickou stranou užívající zkratku KSČ. Jejím symbolem je z rozhodnutí XIX. sjezdu strany tradiční rudá pěticípá hvězda se srpem a kladivem. Strana usiluje s využitím všech možností daných Ústavou České republiky a Listinou práv a svobod o vytvoření sociálně spravedlivé a demokratické společnosti, cílem strany je socialismus. Navštívit web

Strana svobodných občanů

Politická strana Strana svobodných občanů nebo-li Svobodní vychází z iniciativy občanů České republiky, kteří si přejí žít ve svobodné a suverénní zemi, spravované státem, který chová úctu ke svým občanům, k jejich životu, majetku, svobodě a osobní odpovědnosti. Své cíle strana označuje za prosazování férovým způsobem na základě svobodné diskuse demokratickými metodami při respektování platných právních předpisů. Navštívit web

Občanská demokratická strana

Občanská demokratická strana nebo-li zkráceně ODS  je liberálněkonzervativní stranou navazující na tradice evropské křesťanské civilizace, na humanitní a demokratický odkaz první republiky a na zkušenosti západních demokracií. Ve svém programu prosazujesvobodu jednotlivce, vládu práva a volný trh, který je nejlepším předpokladem všeobecné prosperity. Navštívit web

Občanská demokratická aliance

Občanská demokratická aliance je stranou pro aktivní občany – užívá zkratku ODA. Cílem zakladatelů bylo vytvořit platformu politické strany pravicového typu, která umožní občanům aktivní vstup do politiky v rámci jejich regionu. V celorepublikové působnosti by ODA chtěla nabídnout voličům liberálně demokratický přístup, založený na jasně a zřetelně formulovaných cílech. Navštívit web

Česká strana sociálně demokratická

Česká strana sociálně demokratická je levicová politická strana se hlásí k myšlenkám a základním programovým cílům Socialistické internacionály a Evropské sociálně demokratické strany. Provozuje zájmová hnutí, sdružení či kluby a pořádá pravidelné sjezdy. Vžila se zkratka ČSSD. Navštívit web
PŘIDEJTE ODKAZ I NA SVOJI FIRMU


To že jste člověk prokažte výběrem ikony Klíč.

X