Svazy, spolky a sdružení

Česká hutnická společnost

Česká hutnická společnost je dobrovolná nezávislá, nepolitická zájmová organizace, která sdružuje odborníky z oblasti hutnictví a materiálového inženýrství a další zájemce z příbuzných oborů průmyslové sféry. Česká hutnická společnost, z.s. působí na území České republiky a úzce spolupracuje s odbornými hutnickými společnostmi sousedních zemí. Navštívit web
PŘIDEJTE ODKAZ I NA SVOJI FIRMU


To že jste člověk prokažte výběrem ikony Pohár.

X